Блог

Добре дошли!
Page

Как да търсим възможности за европейско финансиране

Написана от Десислава Ушева / 25.04.2020

Ако сте малък или среден бизнес и за пръв път желаете да кандидатствате за европейски проект за безвъзмездна помощ, то значи ви предстои да проучите едно ново вълнуващо направление за развие. За целта, трябва да сте подготвени да извървите пътя от намиране на подходящ конкурс за финансиране до удовлетворяване на всичките му условия за кандидатстване и разработване на конкурентно предложение. 

 

И макар и без да споменаваме за всички съпътстващи документи, срокове или електронни системи за кандидатстване това може би звучи вече сложно, с PROJECTIC може да преминете леко през всяка стъпка от този процес.

 

Определяне на цел за кандидатстване и проучване

Първото нещо, което трябва да знаете за европейските програми е, че те имат ясно дефинирани допустими кандидати и области на подкрепа. Това означава, че всеки конкурс от една страна е насочен към точно определен тип кандидати, а от друга – подкрепя точно определени теми при определени условия. 

 

Тъй като всяка организация е специфична както със своя предмет на дейност, така и със своя капацитет, история и визия за развитие, първата стъпка към успешното участие е идентифициране на подходящ конкурс, който може да ви помогне да постигнете целите си, но и на чиито условия отговаряте. За тази цел, можете да ни потърсите за съдействие, както и да се абонирате за бюлетина ни, за да получавате информация, когато има текущ конкурс.

 

Преди да формирате своите очаквания също така е добре да си отговорите на въпроса какво искате да постигнете с вашето кандидатстване. Това е една от предпоставките, за да бъдете целенасочени, практични и успешни в подготовката.

 

Основни източници на информация

Основни източници на информация

Независимо че безвъзмездните програми са много и различни (на национално и европейско ниво, с национален и местен обхват, европейски и двустранни, общи и тематични и т.н.), можете да започнете своето търсене от някои единни информационни портали

 

Така например, ако установите, че се интересувате от структурните и инвестиционни фондове за подкрепа на национално ниво, можете да се информирате редовно за актуална информация от специалния единен портал или директно от системата за кандидатстване - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

 

Ако се окаже, че се интересувате от възможностите за подкрепа на малки и средни предприятия на европейско ниво обаче, е добре да се запознаете с портала за участници към Европейската комисия, в който трябва да реализирате фокусирано търсене спрямо специфичната си експертиза. 

 

Разбира се, съществуват много други източници за финансиращи програми както на национално, така и на европейско ниво. Те могат да се отнасят до проекти в областта на разкриването на нови работни места, разработване на нови продукти, обучения, изкуства и култура и много други. 

 

Ето защо, за да обхванете всички възможности приложими за вас и за да гарантирате, че сте избрали правилното кандидатстване спрямо нуждите си, е добре да ползвате целенасочена професионална помощ.

 

Годишно и текущо планиране

Добре е да знаете, че обявяването на голяма част от конкурсите се планира чрез (годишни) работни програми. Годишните програми обикновено показват през кой месец или тримесечие през идната година е заложено обявяването на тематичен конкурс, кой би могъл да кандидатства и какво ще се подкрепя. 

 

Годишното планиране служи за изключително добър ориентир за заинтересованите кандидати, но не замества обявяването на конкурса, тъй като не съдържа конкретните условия за участие. Добре е да запомните още, че то е индикативно, т.к. в процеса на реализация могат да настъпят промени. За да знаете какво да очаквате, в началото на годината може да се свържете с нас за разяснение на предстоящата програма.

 

Важно е да знаете, че преди отваряне на кандидатстването по конкурсите конкретно по структурните фондове, те се публикуват на страниците на оперативните програми за предварително обществено обсъждане. Това предоставя изключително добра възможност за навременна подготовка на участието. 

 

Може да се информирате за подробностите на конкурса още от специално организираните информационни дни по съответните конкурси и да потърсите информация от областните информационни центрове.

*** 

Навременната консултантска помощ в кандидатстването по програми с безвъзмездно финансиране е от ключово значение за правилното ви ориентиране в екосистемата от възможности. Нашите услуги са също гаранция за разработване на конкурентно проектно предложение, което отговаря на всички изисквания за участие. 

 

Ако желаете да изпратите запитване, не се колебайте да ни потърсите, както и да се  абонирате за специалния ни бюлетин.

 

Доскоро...