Индивидуални услуги 

Конкретно за Вашия бизнес

Европейско финансиране

Анализ и проучване на възможности за безвъзмездно финансиране

Проучете кои са подходящите за вас възможности, какво включва подготовката и как да изработите стратегия за кандидатстване. Поръчайте предварителна оценка за допустимост, анализ на шансовете за успех и преценка на риска от инвестицията. Прочетете повече за това как и къде да търсим възможности за кандидатстване, кои са конкурсите към структурните фондове, ХОРИЗОНТ 2020 или другите редовни европейски програми. Разкажете ни, ако имате конкретна цел или идея.

Разработване на проектно предложение и подготовка на документи за кандидатстване

Увеличете шансовете си за успех с конкурентно проектно предложение, съобразено с изискванията на оценката. Добавете стойност в конкурса като реализирате собствената си експертиза, организационна история и идея спрямо конкурсните условия. Състезавайте се в срок и с качество. Уверете се, че реализацията е реалистична и възможна. Изпратете запитване за конкретен конкурс.

Управление на проект с безвъзмездно финансиране и отчетност

Гарантирайте усвояване на спечеленото финансиране като отговорите на изискванията за изпълнение на финансиращия орган. Изпълнете договорите си. Освободете от допълнителната тежест на администрирането, отчетността и комуникациите с финансиращия орган. Свържете се с нас, ако имате нужда от съдействие. 

Маркетинг

Корпоративна идентичност и брандинг

Изградете разпознаваема визия, идентичност и послания пред клиенти, партньори и служители. Осигурете единство на визия, послания и маркетинг материали. Разграничете се от конкуренцията. Разработете своите основни комуникационни канали, изберете най-добрите за вас инструменти и ангажирайте с оригинално съдържание. Анализирайте своите аудитории и целеви групи. Изработете персони, бранд речник или политики. Развийте маркетинг партньорства за по-добро позициониране и развитие. Изпратете маркетинг запитване.

Дигитално присъствие и директен маркетинг

Достигнете своите клиенти с digital - уебсайтове, имейл маркетинг, маркетинг в социалните мрежи. Лансирайте своите продукти и услуги, ангажирайте служители, спечелете партньори и последователи. Развийте взаимоотношенията с клиентите си. Подобрявайте текущо чрез анализ на резултатите и непрестанно усъвършенстване на стратегиите си. Планирайте и постигайте заложените цели. Осигурете постоянство на комуникацията и обслужването на клиенти. Представете ни Вашите канали. 

Корпоративна социална отговорност

Развийте своята обществена отговорност като ангажирате служителите си, подкрепите кауза или реализирате значими партньорства. Присъединете се към мрежи на съмишленици. Разгледайте стандартите в областта. Обмислете стратегически по какъв начин това би се обвързало с идентичността на бранда ви, как да представите инциативите пред заинтересовани страни и реализирайте с екипа си. Споделете опита си до момента.

Езикови услуги

Превод и редакция с английски език

Осигурете професионален писмен и устен превод за вашия бизнес, проект или събитие. Редовната цена за писмен превод се изчислява на 1800 знака стандартна преводаческа страница, а за устен превод - на час. Независимо от това, всяко задание има своята специфика като специализация, срокове или формат. За да получите предварителна оценка на превода си, поискайте оферта.

Копирайтинг на български и на английски език

Добавете стойност на продуктите и услугите си чрез качествени статии, електронни книги и други материали. Представете ни целта, към която се стремите и нуждата от ключови думи, избор на теми или календар на публикациите. Изградете цялостна стратегия за дигитално съдържание. Запознайте ни с аудиторията си.

Превод и локализация на уебсайт

Осигурете си достъп до глобалния и местен пазар чрез уебсайт на английски и български език. Локализирайте съдържанието чрез адаптиране към местната култура и особености на езика. Представете своя сайт за превод.